Türkiye’de Okuma Düzeyi

Türkiye'de basılan kitapların sayısının diğer ülkelere göre durumunu hiç merak ettiniz mi? Ders kitapları dışında basılan kitap sayısı üzerinde yapılan bir araştırmanın ogalp"'!,o sonucu,şöyledir: Amerika 72.000 Almanya 65.000 ingiltere 48.000, Fransa 39.000 Brezilya 16.000 Türkiye 6.031 Toplan) nüfusu sadece 7 milyon olan Azerbaycan’da bile kitaplar ortalama 1 00.000 trajla basılırken ülkemizde bu rakam"ne yazık ki 2000-3000 civarında kalmaktadır. Gazetelerimiz; ev, araba, mektıma, oyuncak, kömür, sabun, televizyon,ş\te diş fırçası gibi son derece yararlı şeyler vermektedirler. Buna rağmen günlük trajlarında 'en ufak bir artış görülmemektedir. Almanya'da 33 milyon, ABD'de 63 milyon ve Japonya'da 68 'milyon gazete satılırken Türkiye'de ise günlük gazete satışı 2 milyon civarındadır. Hızlı okuma kurslarına katılan bir iş adamı bir iş için gittiği Kazakistan'da halkın kitap okumaya karşı yoğun ilgisini şu sözlerle anlattı: "Pazar yerinde mısır satan çocuklar bile tezgahlarının arkasında kitap okuyorlar.

" Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı bir araştırmaya göre; . Gençlerin yüzde 61'i hiç kitap okumuyor. . Ülkemizde kütüphanelerdeki kitap sayısına göre 7 kişiye ancak 1 kitap düşmektedir. Japonya'da ise kişi başına 25 kitap düşmektedir. . Ülkemizde 65.000 kişiye bir kütüphane düşerken 95 kişiye bir kahvehane düşmektedir. . ingiltere'nin önde gelen araştırma kuruluşlarından biri olan Bridye Stone 40 ülkede bir anket yapmış. Bu ankette bir insanın yıl boyunca kitaba ne kadar para ayırdığı belirlenmiştir.

1. Almanya 60 sterlin

2. isveç 55 sterlin

3. Fransa 51 sterlin

 4. ABD 50 sterlin

5. Japonya 48 sterlin... 40.Türkiye 2 sterlin Sizce Türkiye'de kitaba ayrılan paranın bu kadar az olmasının nedeni ne olabilir? Bu soruya cevap olarak ilk akla gelen şey: "Ekonomik durumumuz oldukça yetersiz." Biz buna katılmıyoruz. Neden mi? Çünkü, Türkiye'de bir kişi ayda 25 milyon Türk lirasını sigaraya veriyor, yılda 300 milyon 45 yılda ise bu rakam 13 milyarı buluyor. Demek ki istedikten sonra her koşulda para bulunabiliyor.

Almanya'da kişi başına düşen ortalama günlük okuma süresi 23 dakikadan 18 dakikaya düşünce devlet adamları telaşlanmış ve çeşitli tedbirler almışlardır. Türkiye'de ise bu oran sadece 10 - 15 saniye olduğu halde ne endişe duyan ne de herhangi bir tedbir alan kimse var. Kütüphaneciler Derneği. tarafından yayınlanan "2000' e 5 Kala Kütüphanelerimiz" kitapçığında belirtildiği ne göre, Türkiye'de halk kütüphanelerine 962 bin kişi üye olurken bu rakam iran'da 7 milyon, Fransa'da 16 milyon, Meksika'da ise 39 milyondur. PİAR'ın 1982 yılında yaptığı bir araştırmaya göre Türkiye nüfusunun sadece yüz binde 8'i okuma alışkanlığına sahip görünmektedir. Bu orana göre Türkiye'de okuma alışkanlığına sahip olan kişi sayısının 40.000 civarında olduğu tahmin edilmektedir.

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :hızlı okuma - anlayarak hızlı okuma - hızlı okuma eğitimi - izmir hızlı okuma - antalya hızlı okuma - hızlı okuma eğitmenliği -

Yorumlar